- Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

voorwaarden die gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Mie en een cliënt waarop Pedicure Mie deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard. 

Afspraken

Op basis van de door de cliënt verstrekte informatie wordt desgevraagd en voor zover dat mogelijk is, bij het maken van de afspraak de verwachtte tijdsduur van de behandeling en een voorlopige kostenindicatie gegeven

De cliënt moet  bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch 24 uur voorafgaand aan de afspraak dit melden. 

Bij niet afgezegde afspraken, of niet binnen 24 uur van tevoren afgezegde afspraken, wordt  100%  van de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht, behoudens in situaties van overmacht

Daarvoor ontvangt de cliënt een nota welke binnen de aangegeven termijn dient te worden betaald

Privacy

Alle informatie die wordt verstrekt door cliënt wordt vertrouwelijk behandeld

Zonder toestemming van cliënt worden geen gegevens aan derden verstrekt, m.u.v. aan personen die direct bij de behandeling betrokken zijn

Alle persoonlijke cliëntgegevens die nodig zijn voor een adequate behandeling worden zorgvuldig beheerd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Pedicure Mie is niet aansprakelijk voor schade , van welke aard dan ook, ontstaan doordat Pedicure Mie is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 

Pedicure Mie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van onbeheerde persoonlijke eigendommen ten tijde van aanwezigheid in de praktijk

Verplichtingen 

Pedicure Mie heeft de verplichting om:

*een behandeling en daarmee direct verband houdende diensten adequaat uit te voeren en conform het opgestelde behandelplan

*het gevraagde product aan de cliënt te leveren. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit gemeld en eventueel een vervangend product aangeboden

De cliënt heeft de verplichting om:

*alle relevante informatie te verstrekken voor een behandeling m.b.t.  voorgeschiedenis,  verwachtingen, voetproblemen, contra-indicaties, bijzonderheden, afwijkingen en wijzigingen in deze informatie die van belang zijn voor de behandeling en daarmee direct verband houdende diensten te betalen voor:

de geleverde  behandelingen en daarmee direct verband houdende diensten  en/ of geleverde producten

*speciaal voor cliënt bestelde producten af te nemen en te betalen, behoudens situaties van overmacht

*een niet, of niet tijdig, afgezegde afspraak die in rekening wordt  gebracht,  te voldoen volgens de wijze zoals is aangegeven in deze Voorwaarden

 

Betaling

Pedicure Mie vermeldt alle prijzen van de behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De cliënt direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen. Er kan uitsluitend contant worden betaald

Op verzoek ontvangt de cliënt een nota

Klachten

Wij streven naar een hoge mate van klanttevredenheid, waarmee wij klachten proberen te voorkomen. Als een client een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk binnen vijf dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure Mie

Wij hanteren een klachtenprocedure voor een goede afwikkeling

Lukt het niet om tot een oplossing te komen voor uw klacht, dan zal deze worden voorgelegd aan de  Commissie van Bezwaar van ProVoet

Klachten in het kader van  wettelijke aansprakelijkheid worden direct voorgelegd aan de Verzekeraar

Aansprakelijkheid

Wij hebben via ProVoet een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten en zijn derhalve verzekerd voor schade die tijdens het uitoefenen van het beroep wordt toegebracht aan personen en/of goederen

Eventuele aansprakelijkheid  wordt vastgesteld  door de Verzekeraar, volgens de geldende procedures en voorwaarden van de Verzekeraar.

Eventuele aanspraken van cliënten dienen schriftelijk te worden ingediend. 

 

Wij zijn vandaag open van 18:30 tot 21:00 uur.


maandag 18:30 - 21:00    
dinsdag 18:30 - 21:00    
woensdag 08:30 - 16:00    
donderdag 18:30 - 21:00    
vrijdag 08:30 - 16:30    
zaterdag gesloten    
zondag gesloten    
Pedicure Mie
Willem Alexanderstraat 37
6668 CC RANDWIJK

T.  06-20475255
E.  info@pedicuremie.nlDeze site is mogelijk gemaakt door
Pedicure Website